Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Oogaandoeningen

Hoe werkt het oog?

We kunnen het oog enigszins vergelijken met de werking van een analoog fototoestel. Zowel het oog als een camera hebben een lens. De pupil kan worden beschouwd als de lensopening ( diafragma). Het netvlies (retina) fungeert als lichtgevoelige "film" waarop het beeld terechtkomt.

Lees meer

Cataract

Wij zijn gespecialiseerd in Cataractchirurgie. Cataract of Staar is het troebel worden van de ooglens. Het is geen vlies of membraan dat over het oog groeit. Het is geen ziekte doch een leeftijdskwaal.

Wanneer de ooglens troebel wordt, worden de lichtstralen die het beeld op het netvlies vormen in hun verloop gestoord en ontstaat er een wazig zicht. Afhankelijk van het storend effect van het cataract, kan een Cataractingreep overwogen worden.

Lees meer INFOBROCHURE CATARACT

Refractieve Chirurgie

Refractieafwijkingen zijn vaak eenvoudig te verhelpen door het dragen van een bril of contactlenzen. Toch worden deze hulpmiddelen voor veel mensen na verloop van tijd ongemakkelijk of zelfs hinderlijk.

Gelukkig bestaat er sinds geruime tijd een uitgebreid aanbod van uitstekende behandelingen die onze ogen zodanig verbeteren dat we niet langer afhankelijk zijn van deze brillen of lenzen. Dit soort operaties wordt samengevat onder de naam ‘Refractieve Chirurgie’. Onder deze noemer vallen onder meer:

  • Laserbehandelingen ( Lasik, PRK)
  • Extra lensimplantaties (ICL)
  • Lensvervangende ingrepen

 

Lees meer

Droge Ogen

Droge ogen ( DES: Dry Eye Syndroom) is een zeer frequent voorkomende oftalmologische klacht!

15%(!) van de patiënten boven de 40 jaar zouden “vaak tot constant” klachten hebben van droge ogen.

Tot voor enkele jaren waren de diagnostische en therapeutische mogelijkheden voor patiënten met droge ogen eerder beperkt.

Dr. L. Van den Bergh richtte in 2017 het eerste private  DROOG OOGCENTRUM in ons land op. Sindsdien is het geëvolueerd tot het referentiecentrum voor patiënten met droge oogklachten.

Het DROOG OOGCENTRUM biedt de meest  moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden aan ter behandeling van patiënten met DES.

INFOBROCHURE DROGE OGEN

Voor meer info zie: www.droogoogcentrum.be

Aandoeningen Medische Retina

Dit is het deelgebied van de oogheelkunde dat zich toespitst op de ziekten en afwijkingen van het netvlies, of de retina.  De retina is de weefsellaag die de binnenzijde van het oog bedekt. Ze is te vergelijken met de film in een oude analoge fotocamera. De retina  bestaat uit verschillende cellen, waaronder fotoreceptoren en ganglioncellen, welke een ingewikkelde organisatie vormen. Het beeld valt op de retina en wordt  doorgestuurd via de oogzenuw naar de hersenen waar het  ‘gezien’ wordt.

Er bestaan vele retinale aandoeningen die ons zicht ernstig kunnen belemmeren. In deze bespreking beperken we ons tot de belangrijkste en meest frequent voorkomende.

Lees meer

INFOBROCHURE LEEFTIJDSGEBONDEN MACULADEGENERATIE

Kinderoftalmologie

Bij kinderen is het preventief oogonderzoek van groot belang. Het goed functioneren van het visueel apparaat is voor een normale ontwikkeling onontbeerlijk. Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld zodat een behandeling niet meer mogelijk was. Een kind dat één goed oog heeft, zal immers zelden of nooit klagen waardoor een afwijking dan ook niet zal worden vastgesteld. 

In ons land wordt tegenwoordig uitstekend werk geleverd door het georganiseerd medisch preventief onderzoek dat via de school en Kind & Gezin plaatsvindt. Het CLB screent elk kind op zijn gezichtsscherpte, de oogstand, eventuele kleurenzichtstoornis of dieptezichtafwijkingen.

In volgende gevallen is een preventief specialistisch onderzoek door de oogarts evenwel noodzakelijk:

  • Afwijkingen (of twijfel) bij onderzoeken uitgevoerd door de huisarts of bij het schoolonderzoek of Kind & Gezin
  • Scheelzien (Strabisme) 
  • Vermoeden van slecht zien
  • Leermoeilijkheden
  • Kinderrheuma
  • Familiale antecedenten (oogafwijkingen die bij ouders of in familie reeds aanwezig waren op kinderleeftijd)

 

Lees meer

Glaucoom

Glaucoom is een ziekte van het oog waarbij een verhoogde oogdruk aanleiding geeft tot afsterving van de oogzenuw waardoor een geleidelijke en onherstelbare inkrimping van het gezichtsveld plaatsvindt. Het gevaarlijke aan glaucoom is dat deze verhoogde oogdruk niet gevoeld wordt en dat de inkrimping van het gezichtsveld pas opgemerkt wordt in een vergevorderd stadium.

Vanaf de leeftijd van 40 jaar is een preventieve controle van de oogdruk aanbevolen. Vanaf 50 jaar wordt een tweejaarlijkse oogdrukcontrole geadviseerd. Onbehandeld glaucoom kan aanleiding geven tot blindheid.

INFOBROCHURE GLAUCOOM Lees meer

Oftamologische spoedgevallen

Medewerkers en oogartsen van het ORC-Schilde zijn er zich goed van bewust dat dringende oogklachten de nodige (snelle) zorgen verdienen. Wij trachten dan ook patiënten met dringende problemen  dezelfde dag nog te helpen!  Neem hiervoor evenwel eerst telefonisch contact op het nummer : 03/385.04.04

Wij vragen onze patiënten dan ook beleefd geen “misbruik” te willen maken van hun spoedconsult door deze spoedconsultatie te misbruiken voor niet-dringende zaken (zoals het voorschrijven van nieuwe brilglazen).

Lees meer

Ooglidchirurgie

Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van het aangezicht.
 
Spijtig genoeg wordt de huid van de oogleden in de loop der tijd vaak ‘hangerig’.

Dit wordt meestal veroorzaakt door de veroudering van de huid, vermits de onderhuidse weefsels hun elasticiteit verliezen. Hierdoor gaan de oogleden zwaar aanvoelen en lager hangen. We noemen deze veranderingen Blepharochalasis.

Een ingreep voor Blepharochalasis wordt Blepharoplastie genoemd.

Lees meer over Blepharoplastie en andere veel voorkomende ooglidafwijkingen  

Lees meer

Preventie in Oftalmologie

Bij kinderen is het preventief oogonderzoek uiteraard van groot belang. Het goed functioneren van het visueel apparaat is voor een normale ontwikkeling onontbeerlijk. Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld zodat een behandeling niet meer mogelijk was.

Boven de leeftijd van 40 à 45 jaar is een éénmalig algemeen oogonderzoek (zichtcontrole, oogdrukmeting, oogfunduscontrole) aanbevolen. Bij de meeste patiënten zullen bij dit onderzoek geen oogziekten worden vastgesteld, waardoor volgende controles drie à vierjaarlijks kunnen plaatsvinden of kunnen samenvallen met het aanpassen van de (lees)brilcorrectie. Vanaf de leeftijd van 65 jaar wordt een tweejarige controle aangeraden.

Lees meer

Misvattingen in Oftalmologie

In alle lagen van de bevolking bestaan allerlei verkeerde denkbeelden in het domein van de oogheelkunde. Wij vonden het nuttig om onze patienten via dit kanaal te informeren over deze foutieve denkbeelden. Hieronder worden enkele 'populaire misvattingen' besproken.

Lees meer

Strabisme

Bij scheelzien zijn de ogen niet recht op één punt gericht. Meestal heeft één van beide ogen een afwijkende stand, in sommige gevallen zijn beide ogen afwijkend. De medische term voor scheelzien is strabismus. 

Er zijn verschillende vormen van scheelzien. Het afwijkende oog kan naar binnen, naar buiten, naar onderen of naar boven gedraaid zijn. Strabismus ontstaat meestal op jonge leeftijd, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. Scheelzien komt bij 3 tot 5% van de Belgische bevolking voor. Scheelzien wordt vaak als niet mooi ervaren, maar het kan ook medische problemen geven.

Lees meer

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top