Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Zien

Ogen worden geschaad als zij intensief worden gebruikt.

Veel mensen menen dat de ogen kunnen worden beschadigd als zij intensief worden gebruikt. Deze opvatting is totaal onjuist. Helaas leidt zij ertoe dat sommige patiënten met bestaande of vermeende oogaandoeningen hun ogen zoveel mogelijk willen sparen en daarom zo weinig mogelijk lezen, handwerken, televisie kijken en dergelijke. Het gebruik van de ogen waarvoor zij geschapen zijn, het zien, is niet schadelijk, ook niet op de lange termijn. Er bestaat dus geen enkele beperking voor het gebruik van onze ogen.

Bij het verlies van een oog moet het andere ‘voor twee’ werken.

Patiënten die het gebruik van één oog geheel of ten dele verloren hebben, zijn bang dat het goede oog nu dubbel werk moet doen en daardoor ook snel zal verslijten. Dit is onjuist! Het goede oog dient slechts om te kijken en zal daar nooit schade van ondervinden.

In het algemeen gesproken kan intensief kijken gedurende lang tijd tot vermoeidheid leiden. Dit vermoeidheidsgevoel ontstaat echter in de hersenen, en de conclusie dat het gezichtszintuig er schade door lijdt mist iedere grond.

Lezen met slecht (onvoldoende) licht schaadt de ogen.

Kinderen die bij geringe verlichting lezen zullen hun ogen (in tegenstelling tot hetgeen men algemeen denkt) niet bederven. Hetzelfde geldt voor lezen in bed.

Uiteraard kan het vermoeiend zijn te lezen in slechte lichtomstandigheden.

Pc-werk of tv-kijken kan de ogen schaden.

TV-kijken of PC-activiteit is een bezigheid die hoge eisen stelt aan de ogen. Daarom voelt men vaak bij geringe refractieafwijkingen de behoefte aan een correctie (de zogenaamde televisiebril). Door televisiekijken worden echter geen ogen bedorven.

De laatste jaren is eveneens ongerustheid ontstaan in verband met het werken met beeldschermen. Allerhande oogafwijkingen zou men hier van kunnen krijgen. Deze opvatting mist elke grond.

Zien

Ogen worden geschaad als zij intensief worden gebruikt....

Brillen

Mensen die brillen dragen hebben slechte ogen. Over...

Andere

Bij een oogingreep wordt het oog uit de...

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top