Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Oogcentrum Schilde

AVONDRAADPLEGINGEN IN OOGCENTRUM SCHILDE

AANGEPASTE CORONAMAATREGELEN (01/08/2022)

Volgende veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen:

Patiënten die hoesten, koortsig zijn of keelpijn hebben, worden verzocht de raadpleging uit te stellen.

OFTALMOLOGISCHE SPOEDGEVALLEN

Oogheelkundige Spoedgevallen kunnen alle weekdagen terecht in het Oogcentrum Schilde tussen 9.00 en 17.00u . Patiënten worden dezelfde dag nog geholpen! Neem wel eerst telefonisch contact:  03/385.04.04

Wij verzoeken beleefd geen misbruik te willen maken van deze speciale dienstverlening…

DROOG OOGCENTRUM

Dr. L. Van den Bergh richtte het eerste DROOG OOGCENTRUM in ons land op.

Afspraken voor droge ogen kunnen uitsluitend telefonisch gemaakt worden. 

U kan ons contacteren op het nummer 03/385.04.04

Voor meer informatie over DROGE OGEN kan u terecht op www.droogoogcentrum.be

UITBREIDING TEAM

Met de uitbreiding van ons team trachten wij een oplossing te bieden voor de steeds toenemende wachttijden in ons specialisme.
Met een team van 7 oogartsen en 6 medewerkers trachten wij te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar locale oogzorg in onze regio
(zie TEAM)

Dr. T. DE VIN

Oogarts

Dr. A.-M. PINXTEN

Oogarts

Dr. S. VAN NUFFEL

Oogarts

Mv. N. OOGHE

Optometriste

Mv. S. VERHEYEN

Oftalmologisch secretaresse

NIEUWE BROCHURES BESCHIKBAAR SINDS 4/2022

Het Oogcentrum Schilde stelt haar patiënten nieuwe overzichtelijke brochures ter beschikking die het zelf ontwierp.
Bij een eerste raadpleging in ons oogcentrum ontvangt iedereen de algemene patiënteninfobrochure.
Patiënten met een bepaalde aandoening ontvangen een aparte, gedetailleerde brochure over nun aandoening.
Momenteel zijn volgende brochures beschikbaar. U kan ze downloaden door erop te klikken:

Volgende brochures zijn weldra ter beschikking ( nog niet aanklikbaar) :

 • Kinderoftalmologie
 • Refractieafwijkingen en Refractieve Chirurgie
 • Diabetische Retinopathie

Oogartsen

Ontdek ons hele team met hun functies.

 In ons Centrum werken 8 oogartsen, een verpleegkundige, een Technisch Oftalmologisch Assistente, een Droog Oogassistente, een Optometriste en meerdere Oftalmologische Secretaressen. Elke oogarts heeft zijn subspecialiteit. Wanneer nodig wordt op elkaars specifieke deskundigheid beroep gedaan. In overleg met elkaar wordt dan getracht u de meest optimale zorgen aan te bieden.

Onze specialismen

Algemene Oftalmologie

Tijdens de consultatie wordt er geluisterd naar de problematiek van de patiënt. Er worden algemene metingen (automatische refractie, oogdruk, fundoscopie, desgevallend gezichtsveldonderzoek...) uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er een diagnose en therapie voorgesteld.

Het oftalmologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde oogarts.
Elke oogarts werkzaam in ons centrum legt zich toe op een of meerdere oftalmologische subdisciplines. Wanneer nodig wordt U binnen het team verder geholpen door een collega met speciale bekwaamheid voor uw aandoening.

Voor patiënten met DROGE OGEN werd een aparte consultatiedag gepland (donderdag).

Dr.L.Van den Bergh, droog-oogspecialist, behandelt dan uitsluitend patiënten met DES (Dry Eye Syndroom). Er wordt voor deze gespecialiseerde consultatie veel tijd voorzien.

Wij adviseren deze patiënten vooraf de website www.droogoogcentrum.be te bezoeken.

Lees meer INFOBROCHURE

Cataractchirurgie

Wij zijn gespecialiseerd in Cataractchirurgie. Cataract of Staar is het troebel worden van de ooglens. Het is geen vlies of membraan dat over het oog groeit. Het is geen ziekte doch een leeftijdskwaal.

Wanneer de ooglens troebel wordt, worden de lichtstralen die het beeld op het netvlies vormen in hun verloop gestoord en ontstaat er een wazig zicht. Afhankelijk van het storend effect van het cataract, kan een Cataractingreep overwogen worden.

Lees meer INFOBROCHURE CATARACT

Refractieve Chirurgie

Refractieafwijkingen zijn vaak eenvoudig te verhelpen door het dragen van een bril of contactlenzen. Toch worden deze hulpmiddelen voor veel mensen na verloop van tijd ongemakkelijk of zelfs hinderlijk.

Gelukkig bestaat er sinds geruime tijd een uitgebreid aanbod van uitstekende behandelingen die onze ogen zodanig verbeteren dat we niet langer afhankelijk zijn van deze brillen of lenzen. Dit soort operaties wordt samengevat onder de naam ‘Refractieve Chirurgie’. Onder deze noemer vallen onder meer:

 • Laserbehandelingen ( Lasik, PRK)
 • Extra lensimplantaties (ICL)
 • Lensvervangende ingrepen

 

Lees meer

Droge Ogen

Droge ogen ( DES: Dry Eye Syndroom) is een zeer frequent voorkomende oftalmologische klacht!

15%(!) van de patiënten boven de 40 jaar zouden “vaak tot constant” klachten hebben van droge ogen.

Tot voor enkele jaren waren de diagnostische en therapeutische mogelijkheden voor patiënten met droge ogen eerder beperkt.

Dr. L. Van den Bergh richtte in 2017 het eerste private  DROOG OOGCENTRUM in ons land op. Sindsdien is het geëvolueerd tot het referentiecentrum voor patiënten met droge oogklachten.

Het DROOG OOGCENTRUM biedt de meest  moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden aan ter behandeling van patiënten met DES.

INFOBROCHURE DROGE OGEN

Voor meer info zie: www.droogoogcentrum.be

Medische Retina

Het netvlies (de retina) is de weefsellaag die de binnenzijde van het oog bekleed. Men kan het vergelijken met de film in een oude analoge fotocamera. Het bestaat uit verschillende cellen, waaronder fotoreceptoren en ganglioncellen, welke een ingewikkelde organisatie vormen. Het beeld van de buitenwereld valt op de retina en wordt via de oogzenuw doorgestuurd naar de hersenen waar het beeld ‘gezien’ wordt. Vele ziekten kunnen het netvlies aantasten waardoor  ons zicht fel belemmerd wordt.

Aandoeningen van de Medische Retina is het deelgebied van de oogheelkunde dat zich toespitst op de ziekten en afwijkingen van het netvlies. In deze bespreking beperken we ons tot de belangrijkste en meest frequent voorkomende.

Lees meer

INFOBROCHURE MACULADEGENERATIE

Med. Laserbehandelingen

Sinds vele jaren komen in de behandeling van diverse oogaandoeningen verschillende type Laserbehandelingen aan bod. Sommige Retinale aandoeningen (bv. Diabetische Retinopathie, Netvliesscheurtjes) worden behandeld met de Argon-laser.  Nastaar (of secundair Cataract) kan dan weer verholpen worden met de Yag-laser.  Zowel Open Hoek Glaucoom (Selectieve Trabeculoplastie) als Gesloten Hoek Glaucoom (Iridotomie) kunnen behandeld worden met laser.

Het Oogcentrum te Schilde beschikt over een aparte laserruimte waar deze verschillende typen Laserbehandeling worden uitgevoerd.

Lees meer

Kinderoftalmologie

Bij kinderen is het preventief oogonderzoek van groot belang. Het goed functioneren van het visueel apparaat is voor een normale ontwikkeling onontbeerlijk. Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld zodat een behandeling niet meer mogelijk was. Een kind dat één goed oog heeft, zal immers zelden of nooit klagen waardoor een afwijking dan ook niet zal worden vastgesteld. 

In ons land wordt tegenwoordig uitstekend werk geleverd door het georganiseerd medisch preventief onderzoek dat via de school en Kind & Gezin plaatsvindt. Het CLB screent elk kind op zijn gezichtsscherpte, de oogstand, eventuele kleurenzichtstoornis of dieptezichtafwijkingen.

In volgende gevallen is een preventief specialistisch onderzoek door de oogarts evenwel noodzakelijk:

 • Afwijkingen (of twijfel) bij onderzoeken uitgevoerd door de huisarts of bij het schoolonderzoek of Kind & Gezin
 • Scheelzien (Strabisme) 
 • Vermoeden van slecht zien
 • Leermoeilijkheden
 • Kinderrheuma
 • Familiale antecedenten (oogafwijkingen die bij ouders of in familie reeds aanwezig waren op kinderleeftijd)

 

Lees meer

Ooglidchirurgie

Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van het aangezicht.
 
Spijtig genoeg wordt de huid van de oogleden in de loop der tijd vaak ‘hangerig’.

Dit wordt meestal veroorzaakt door de veroudering van de huid, vermits de onderhuidse weefsels hun elasticiteit verliezen. Hierdoor gaan de oogleden zwaar aanvoelen en lager hangen. We noemen deze veranderingen Blepharochalasis.

Een ingreep voor Blepharochalasis wordt Blepharoplastie genoemd.

Lees meer over Blepharoplastie en andere veel voorkomende ooglidafwijkingen  

Lees meer

Glaucoom

Glaucoom is een ziekte van het oog waarbij een verhoogde oogdruk aanleiding geeft tot afsterving van de oogzenuw waardoor een geleidelijke en onherstelbare inkrimping van het gezichtsveld plaatsvindt. Het gevaarlijke aan glaucoom is dat deze verhoogde oogdruk niet gevoeld wordt en dat de inkrimping van het gezichtsveld pas opgemerkt wordt in een vergevorderd stadium.

Vanaf de leeftijd van 40 jaar is een preventieve controle van de oogdruk aanbevolen. Vanaf 50 jaar wordt een tweejaarlijkse oogdrukcontrole geadviseerd. Onbehandeld glaucoom kan aanleiding geven tot blindheid.

INFOBROCHURE GLAUCOOM Lees meer

Strabisme (scheelzien)

Bij scheelzien zijn de ogen niet recht op één punt gericht. Meestal heeft één van beide ogen een afwijkende stand, in sommige gevallen zijn beide ogen afwijkend. De medische term voor scheelzien is strabismus. 

Er zijn verschillende vormen van scheelzien. Het afwijkende oog kan naar binnen, naar buiten, naar onderen of naar boven gedraaid zijn. Strabismus ontstaat meestal op jonge leeftijd, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. Scheelzien komt bij 3 tot 5% van de Belgische bevolking voor. Scheelzien wordt vaak als niet mooi ervaren, maar het kan ook medische problemen geven.

Lees meer

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top