Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Preventie in Oftalmologie

Preventie in Oftalmologie

Bij kinderen is het preventief oogonderzoek uiteraard van groot belang. Het goed functioneren van het visueel apparaat is voor een normale ontwikkeling onontbeerlijk. Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld zodat een behandeling niet meer mogelijk was.

Boven de leeftijd van 40 à 45 jaar is een éénmalig algemeen oogonderzoek (zichtcontrole, oogdrukmeting, oogfunduscontrole) aanbevolen. Bij de meeste patiënten zullen bij dit onderzoek geen oogziekten worden vastgesteld, waardoor volgende controles drie à vierjaarlijks kunnen plaatsvinden of kunnen samenvallen met het aanpassen van de (lees)brilcorrectie. Vanaf de leeftijd van 65 jaar wordt een tweejarige controle aangeraden.

Lees meer

Leave Comment

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top