Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Lange termijn & risico

Resultaten

Hoewel Cataractchirurgie geen Refractieve Chirurgie is – en brilonafhankelijkheid dus niet de bedoeling is van deze ingreep! -, zijn de meeste van onze patiënten na de ingreep brilvrij voor ver.

Soms dient ook voor ver nog een brilcorrectie gedragen worden.Deze wordt dan na ongeveer een maand voorgeschreven. Patiënten die opteerden voor een “Comfort”  lens zijn ook voor de tussenafstanden brilonafhankelijk. Opteert u voor een “Trifocale” lens, dan wordt volledige brilonafhankelijkheid nagestreefd  (zie brochure “Soorten Implantlenzen”). 

Elke oogoperatie houdt een risico in voor infecties of complicaties met mogelijke visusdaling tot gevolg. Hiervoor verwijzen we naar de brochure die voor de ingreep wordt meegegeven. Cataractoperatie is echter de meest uitgevoerde operatie ter wereld gezien de zeer goede resultaten.

Wat is cataract

Cataract is een verouderingsverschijnsel van de lens en...

De klachten

De meest voorkomende klachten zijn: Wazig zien, alsof...

Vooronderzoeken

Voorafgaand aan de ingreep zullen verschillende vooronderzoeken uitgevoerd...

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top