Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Kinderoftalmologie

Kinderoftalmologie

Bij kinderen is het preventief oogonderzoek van groot belang. Het goed functioneren van het visueel apparaat is voor een normale ontwikkeling onontbeerlijk. Vroeger werden oogafwijkingen vaak te laat vastgesteld zodat een behandeling niet meer mogelijk was. Een kind dat één goed oog heeft, zal immers zelden of nooit klagen waardoor een afwijking dan ook niet zal worden vastgesteld. 

In ons land wordt tegenwoordig uitstekend werk geleverd door het georganiseerd medisch preventief onderzoek dat via de school en Kind & Gezin plaatsvindt. Het CLB screent elk kind op zijn gezichtsscherpte, de oogstand, eventuele kleurenzichtstoornis of dieptezichtafwijkingen.

In volgende gevallen is een preventief specialistisch onderzoek door de oogarts evenwel noodzakelijk:

  • Afwijkingen (of twijfel) bij onderzoeken uitgevoerd door de huisarts of bij het schoolonderzoek of Kind & Gezin
  • Scheelzien (Strabisme) 
  • Vermoeden van slecht zien
  • Leermoeilijkheden
  • Kinderrheuma
  • Familiale antecedenten (oogafwijkingen die bij ouders of in familie reeds aanwezig waren op kinderleeftijd)

 

Lees meer

Leave Comment

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top