Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Brillen

Mensen die brillen dragen hebben slechte ogen.

Over brillen bestaan verscheidene onjuiste opvattingen. Men hoort wel eens spreken over slechte ogen. Daarmee bedoelt men dan bijna altijd dat de persoon in kwestie een bril draagt, en niets meer. Dit berust op een onjuist begrip: achter (dikke) brillenglazen kunnen zich kwalitatief perfecte ogen bevinden. Als iemand een bril draagt betekent dit meestal alleen dat hij een refractiestoornis heeft en er behoefte aan heeft deze met een bril te corrigeren. 

Het niet of zelden dragen van een voorgeschreven bril doet de ogen schade.

Het dragen van een bril heeft geen invloed op de kwaliteit van een oog: indien een voorgeschreven bril niet of niet geregeld wordt gedragen wordt het oog zelf hierdoor niet beïnvloed, noch ten goede noch ten kwade!

(Hierop is één belangrijke uitzondering: de bril bij de jeugdige strabismuspatiëntjes vóór de schoolgaande leeftijd; daar kan een bril de functie van het oog soms wel degelijk helpen verbeteren. Ditzelfde geldt voor patiëntjes van dezelfde leeftijd met amblyopie ten gevolge van een refractieafwijking. Het ontstaan van refractieafwijkingen wordt echter niet beïnvloed door het al of niet dragen van een bril.)

Een bril dragen maakt de ogen lui. Het verdient de voorkeur zijn bril zo weinig mogelijk te dragen.

Het niet willen dragen van een bril om te voorkomen dat de ogen verwend worden berust eveneens op een foutieve gedachte.

Slecht zicht is steeds te verhelpen met een aangepaste (‘straffere’) brilcorrectie.

Sommige mensen denken geheel ten onrechte dat vermindering van de gezichtsscherpte altijd met een ‘betere’ bril is te verhelpen. Uiteraard klopt dit niet. Er zijn tal van oogafwijkingen en oogziekten die niet met een bril (of met ‘straffere’ glazen) zijn te verbeteren.

Ogen worden terug beter bij het ouder worden.

Dat bij het ouder worden de ogen beter zouden worden is een andere misvatting. Wel kunnen myopen(bijzienden) vanaf 40 jaar soms beter lezen zonder bril, daar waar hun leeftijdgenoten een leesbril nodig hebben.

Door het ouder worden kan de lensdikte in het oog toenemen waardoor de refractieafwijking kan veranderen met als gevolg dat de sterkte van de glazen eveneens kan afnemen.Hierdoor kunnen ouderen soms opnieuw lezen zonder bril.

Dit alles heeft met beter worden van de ogen echter niets te maken.

 

Zien

Ogen worden geschaad als zij intensief worden gebruikt....

Brillen

Mensen die brillen dragen hebben slechte ogen. Over...

Andere

Bij een oogingreep wordt het oog uit de...

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top