Schilde Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Andere

Bij een oogingreep wordt het oog uit de oogkas gehaald.

Zeer hardnekkig is het geloof dat de oogarts bij allerlei ingrepen het oog uit de kas neemt en het daarbij (zoals het onveranderlijk heet) op de wang legt. Sommige patiënten menen dat dit al gebeurt bij een eenvoudige handeling als het verwijderen van een corpus alienum. Het spreekt wel vanzelf dat dit thuishoort in het rijk der fabelen.

In gevallen waarin patiënten een oogoperatie onder lokale verdoving tegemoet gaan, bestaat vaak een ongegronde angst voor de injecties voor de verdoving. Deze worden niet in, maar rondom het oog gegeven.

Transplantaties in de oogheelkunde.

Cornea transplantaties werden reeds in de vorige eeuw verricht. In recenter tijd is ook sclera van donorogen bij operaties gebruikt. Het transplanteren van het netvlies of het oog op zich is evenwel onmogelijk.

Een drukgevoel op de ogen wijst op glaucoom.

Niet zelden hoort men de klacht dat de patiënt druk op de ogen voelt, vooral bij patiënten die wel eens gehoord hebben van oogdruk. Men mag dan niet de vergissing maken deze klacht in verband te brengen met de intraoculaire druk. Afwijkingen hiervan manifesteren zich op andere wijze (zie glaucoom).

Irisscopie 

Voor het ontdekken van algemeen lichamelijke pathologie door bestudering van de iris zijn geen afdoende bewijzen aanwezig.

Zien

Ogen worden geschaad als zij intensief worden gebruikt....

Brillen

Mensen die brillen dragen hebben slechte ogen. Over...

Andere

Bij een oogingreep wordt het oog uit de...

Wij zijn gelegen te Turnhoutsebaan 364, 2970 Schilde

Top