De redenen waarom mensen kiezen voor refractieve chirurgie kunnen sterk verschillend zijn:

  • Omwille van het comfort: onafhankelijkheid van bril of contactlenzen tijdens het werk, vrije tijd, sporten,...
  • Om medische redenen: wanneer men een groot verschil in sterkte heeft tussen beide ogen of wanneer men omwille van regelmatige oogontstekingen, droge ogen of een allergie geen contactlenzen meer kan verdragen,...
  • Om professionele redenen: wanneer een scherp zicht vereist is zonder hulpmiddelen bijvoorbeeld bij politie, brandweer, sportlui,...